TERMŐFÖLDDEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Földforgalmi eljárások

Saját tapasztalat, hogy a földügyi előadók „nem bánnak kesztyűs kézzel” az ügyfelekkel. (Igen, kollégáink közül többen korábban az asztal másik oldalán ültek.) A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése vonatkozásában az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek meg kell küldeni.  A Földhivatal a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg (pl. semmisnek minősül-e a szerződés, tartalmazza-e a szerződés az előírt nyilatkozatokat stb.), és 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről. Ezen eljárásunkat elsősorban ügyvédi irodáknak és a szerződéses feleknek ajánljuk. Ne feledjük, hogy minden „visszadobott szerződés” ügyvédi ellenjegyzéssel kerül be a Földhivatalba. De a részletszabályok annyira speciálisak, hogy a legfelkészültebb ügyvédek is átsiklanak sokszor egy-egy ponton, amiért persze mindig a földhivatali ügyintéző a hibás… Szakértő kollégáink előzetes kontrollt végeznek, így elkerülhető, hogy a Földhivatal a részére megküldött szerződéseket megtagadja.

 

Földvédelmi bírság

Természetesen a legoptimálisabb, ha nincs ok a bírság kiszabására. De számtalanszor előfordul, hogy olyan tevékenység valósult meg az adott ingatlanon, ami bírság kiszabását vonná maga után. Ezekben az esetekben szakértő kollégáink felmérik a területet és megoldási javaslatot kínálnak, amivel elkerülhető, illetve minimalizálható a kiszabandó bírság mértéke. Kevesen tudják, hogy a fölvédelmi bírságok nem csak a „klasszikus” mezőgazdasági ingatlanok esetében (rét, szántó, legelő, stb.), de zártkerteknél is alkalmazott (alkalmazandó) eljárás. Nem is gondolnánk, hogy egy pár ezer négyzetméteres zártkertnél is záporozhatnak a több százezer forintos bírságok, és ennek folyományaként a „kivonás” is ellehetetlenül.

 

A földvédelmi bírság megállapításának esetei

Az ingatlanügyi hatóság az alábbiakban részletezett kötelezettségek elmulasztása esetén földvédelmi bírságot szab ki.

 

1.) Fölvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási, a mellékhasznosítási, az újrahasznosítási kötelezettségét, vagy elmulasztja a művelési ág megváltozásának bejelentését.

2.) Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki elmulasztja a más célú hasznosítás megkezdésének, a tervezett újrahasznosításnak, az újrahasznosítás elvégzésének, az eredeti állapot helyreállítása elvégzésének bejelentését.

3.) Földvédelmi bírságot szab ki az ingatlanügyi hatóság akkor is, ha az újrahasznosítás az ingatlanügyi hatóság jóváhagyása nélkül valósult meg, vagy az ingatlanügyi hatóság felhívására nem kerülnek benyújtásra a jogszabályban meghatározott dokumentumok, és akkor is, ha az ügyfél az időleges más célú hasznosítást követően a termőföldet az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként, illetve a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá.

4.) Földvédelmi bírságot köteles fizetni továbbá az is, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra, vagy a jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét elmulasztja.